ورود به پلی شاپ

رمزعبورم را فراموش کردم در پُلی شاپ ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در پلی شاپ

تولید کننده و فروشنده انواع میلگرد، بوشن، ورق پلی اتیلن،abs،پلی پروپیلن، pvc،. . . دوشنبه ۲۴ تير ۱۳۹۸ تعداد بازدید: 22

تولید کننده و فروشنده انواع میلگرد، بوشن، ورق پلی اتیلن،abs،پلی پروپیلن، pvc،. . . تولید کننده و فروشنده انواع میلگرد، بوشن، ورق پلی اتیلن،abs،پلی پروپیلن، pvc،. . . تولید کننده و فروشنده انواع میلگرد، بوشن، ورق پلی اتیلن،abs،پلی پروپیلن، pvc،. . . تولید کننده و فروشنده انواع میلگرد، بوشن، ورق پلی اتیلن،abs،پلی پروپیلن، pvc،. . . تولید کننده و فروشنده انواع میلگرد، بوشن، ورق پلی اتیلن،abs،پلی پروپیلن، pvc،. . .
 • آگهی فروش
 • ارسال شده توسط: mirghaderi
 • نوع: سایر
 • توضیحات: ورق:

  ورق پلی اتیلن 1 میل با عرض 120 سانت و طول سفارشی
  ورق پلی اتیلن 2 میل با عرض 120 سانت و طول سفارشی
  ورق پلی اتیلن 3 میل با عرض 120 سانت و طول سفارشی
  ورق پلی اتیلن 4 میل با عرض 115 سانت و طول سفارشی
  ورق پلی اتیلن 5 میل با عرض 115 سانت و طول سفارشی
  ورق پلی اتیلن 6 میل با عرض 115 سانت و طول سفارشی
  ورق پلی اتیلن 8 میل با عرض 115 سانت و طول سفارشی
  ورق پلی اتیلن 10 میل با عرض 110 سانت و طول سفارشی
  ورق پلی اتیلن 12 میل با عرض 110 سانت و طول سفارشی
  ورق پلی اتیلن 15 میل با عرض 110 سانت و طول سفارشی
  ورق پلی اتیلن 15 میل با عرض 108 سانت و طول سفارشی
  ورق پلی اتیلن 20 میل با عرض 105 سانت و طول سفارشی
  ورق پلی اتیلن 25 میل با عرض 105 سانت و طول سفارشی
  ورق پلی اتیلن 30 میل با عرض 105 سانت و طول سفارشی
  ورق پلی اتیلن 35 میل با عرض 105 سانت و طول سفارشی
  ورق پلی اتیلن 40 میل با عرض 105 سانت و طول سفارشی
  ورق پلی اتیلن 45 میل با عرض 105 سانت و طول سفارشی
  ورق پلی اتیلن 50 میل با عرض 105 سانت و طول سفارشی
  ورق پلی اتیلن 60 میل با عرض 110 سانت و طول سفارشی
  ورق پلی اتیلن 70 میل با عرض 110 سانت و طول سفارشی
  ورق پلی اتیلن 80 میل با عرض 110 سانت و طول سفارشی
  ورق پلی اتیلن 100 میل با عرض 110 سانت و طول سفارشی

  میلگرد:

  میلگرد پلی اتیلن با قطر 20 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 30 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 35 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 40 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 45 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 50 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 55 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 60 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 65 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 70 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 75 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 80 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 85 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 90 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 95 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 100 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 105 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 110 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 115 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 120 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 125 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 130 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 135 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 140 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 145 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 150 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 155 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 160 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 165 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 170 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 175 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 180 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 185 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 190 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 195 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 200 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 210 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 220 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 230 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 250 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 275 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 300 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 310 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 320 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 350 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 375 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 400 میل و طول یک متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 450 میل و طول نیم متر
  میلگرد پلی اتیلن با قطر 500 میل و طول نیم متر

  بوشن:

  بوشن یا لوله پلی اتیلن صنعتی 70*20 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 70*25 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 80*30 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 100*50 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 100*50 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 105*25 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 105*35 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 110*60 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 110*60 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 115*50 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 125*85 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 130*70 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 135*100 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 145*75 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 150*100 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 155*100 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 160*100 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 170*100 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 180*100 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 185*100 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 190*100 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 200*60 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 200*100 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 205*135 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 200*100 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 220*100 به طول ۱ متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 225*135 به طول ۱متر
  بوشن ، لوله پلی اتیلن صنعتی 250*100 به طول ۱متر
 • استان: اصفهان
 • شماره تماس: 03137650585
 • موبایل: 09132272822
 • ایمیل: alimirghaderi8@gmail.com
 • آدرس سایت یا کانال تلگرام: https://t.me/sepahan_teflon

مرامنامه

مسئولیت داد و ستد به عهده فروشنده و خریدار است و پلی شاپ، هیچ مسئولیتی در قبال آگهی های منتشر شده ندارد.
معامله تضمین شده:
شما فروشنده محترم می توانید در حین درج آگهی، پلی شاپ را به عنوان نماینده معرفی کنید تا طرفین از انجام معامله و خرید و فروش امن، اطمینان حاصل کنند.
کافیست آگهی کننده در فرم درج آگهی، سایت را به عنوان واسطه بپذیرد.
خریدار هم در صورتی که قصد خرید دارد، با شماره سایت به جای شماره آگهی دهنده ارتباط بگیرد.

آگهی های مشابه